Images tagged "kko"

Pliki do pobrania

Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf 94_Zarz_12_12_13 Powinności rodziców wobec szkoły w zakresie opieki prawnej nad dzieckiem w przypadku wyjazdu za granicę.
2 grudnia 2020 12:33 Administrator 84 KB 42
pdf 02 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator 48 KB 48
pdf 02 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 52 KB 40
pdf 03 Oświadczenia rodzica.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 35 KB 38
pdf 04 PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 37 KB 40
pdf 05 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 61 KB 44
pdf 06 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 38 KB 44
pdf 07 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 38 KB 41
pdf 08 ISTOTNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 46 KB 41
pdf 09 PROCEDURA SZYBKIEGO POWIADAMIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNINIE O CHORYM UCZNIU.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 37 KB 49
pdf 10 ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 41 KB 49
pdf 11 ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 36 KB 43
pdf 01 ZARZĄDZENIE NR 2.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator 2 MB 41
pdf 03 PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator 43 KB 51
pdf 98_WN_EGZ_KLASYFIK Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.
2 grudnia 2020 16:07 Administrator 125 KB 39
pdf 04 Oświadczenia rodzica.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator 25 KB 41
pdf 05 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator 46 KB 41
pdf 06 PROCEDURA HIGIENY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator 74 KB 47
pdf 07 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator 61 KB 46
pdf 08 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator 39 KB 45
pdf 09 ISTOTNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator 42 KB 40
pdf 10 PROCEDURA SZYBKIEGO POWIADAMIANIA PRZEDSZKOLA W CZERNINIE O CHORYM DZIECKU.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator 36 KB 45
pdf 59_Kal_ r_2020_2021 Organizacja roku szkolnego 2020/2021.
14 grudnia 2020 09:07 Administrator 80 KB 31
jpg Logo_test_02 15 grudnia 2020 15:38 Administrator 25 KB 23
pdf Zarządzenie nr 4_21 Zarządzenie nr 4/21 Burmistrza Góry z dnia 15 stycznia 2021 r.
22 stycznia 2021 12:26 Administrator 531 KB 18
pdf Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Czerninie
22 stycznia 2021 12:30 Administrator 595 KB 22
pdf pr_roz_sp Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Czerninie na lata 2021-2026
19 lutego 2021 08:32 Administrator 154 KB 19
pdf 01 ZARZĄDZENIE NR 3.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator 2 MB 45
doc 97_egz_klas Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
2 grudnia 2020 16:08 Administrator 28 KB 56
pdf 93_Zal_nr1_18_13_14 Obowiązki w zakresie realizacji: rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki. Informacje dla rodziców (prawnych opiekunów).
2 grudnia 2020 12:35 Administrator 79 KB 31
pdf 64_reg_posiłki Regulamin korzystania z gorącego posiłku w szkole.
2 grudnia 2020 13:22 Administrator 769 KB 39
pdf 92_wsp_kola_low Plan współpracy ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie z Nadleśnictwem Góra Śląska i Kołami Łowieckimi.
2 grudnia 2020 12:38 Administrator 1 MB 43
pdf 90_reg_uczen_roku Regulamin Konkursu "Uczeń roku".
2 grudnia 2020 12:39 Administrator 669 KB 40
pdf 88_Reg_dowozu_ucz Regulamin Konkursu "Uczeń roku".
2 grudnia 2020 12:39 Administrator 951 KB 27
pdf 85_progr_czytel Program poprawy efektywności czytelnictwa wśród uczniów.
2 grudnia 2020 13:13 Administrator 978 KB 34
pdf 56_STATUT_SP Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:26 Administrator 2 MB 53
pdf 57_STATUT_PRZED Statut Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:25 Administrator 141 KB 40
pdf 58_STATUT_ZESPOŁU Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:25 Administrator 68 KB 32
pdf 59_Kal_ r_2020_2021 Organizacja roku szkolnego 2020/2021.
2 grudnia 2020 13:24 Administrator 578 KB 19
pdf 60_zarz_8 Zarządzenie Nr 8/2020/2021 w sprawie ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021.
2 grudnia 2020 13:24 Administrator 515 KB 39
pdf 61_bibliot Zasady bezpiecznego korzystania ze szkolnej biblioteki w okresie pandemii COVID-19.
2 grudnia 2020 13:23 Administrator 32 KB 32
pdf 62_ZES_PODR_ 20 _21 Zestaw podręczników w roku szkolnym 2020/2021.
2 grudnia 2020 13:22 Administrator 810 KB 35
pdf 63_reg_przed Regulamin Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:22 Administrator 166 KB 34
pdf 65_reg_świetl Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:21 Administrator 83 KB 48
pdf 95_dod_spr_wiedz Wniosek o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.
2 grudnia 2020 16:10 Administrator 516 KB 43
pdf 66_org_pracy_swiet Organizacja pracy świetlicy szkolnej w zakresie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem zapewnionym przez gminę Góra.
2 grudnia 2020 13:21 Administrator 278 KB 29
pdf 67_Reg_G-Su Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:20 Administrator 68 KB 33
pdf 75_Bezpi_ szk Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.
2 grudnia 2020 13:20 Administrator 519 KB 27
pdf 77_reg_minitor Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:19 Administrator 818 KB 35
pdf 79_regu_podr Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów.
2 grudnia 2020 13:18 Administrator 424 KB 42
pdf 80_Zarządzenie_3b Zarządzenie nr 32b/2017/2018 w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
2 grudnia 2020 13:17 Administrator 2 MB 18
pdf 81_reg_WO Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania.
2 grudnia 2020 13:17 Administrator 557 KB 35
pdf 82_reg_kon_naucz Regulamin konsultacji nauczycielskich.
2 grudnia 2020 13:16 Administrator 492 KB 48
pdf 83_konc_pra_przed Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:15 Administrator 2 MB 43
pdf 92_wnio_mLegit Wniosek w sprawie mLegitymacji szkolnej.
2 grudnia 2020 16:11 Administrator 508 KB 53
pdf 93_wnio_przeb_naucz Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu nauczania.
2 grudnia 2020 16:11 Administrator 509 KB 47
pdf 94_wnio_speł_obo_rocz Wniosek w sprawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
2 grudnia 2020 16:10 Administrator 510 KB 38
pdf pr_roz_sp1 Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Czerninie na lata 2021-2026
19 lutego 2021 08:43 Administrator 154 KB 43
Skip to content