Images tagged "powiatowe-zawody-strzeleckie-o-puchar-burmistrza-gory"

Pliki do pobrania

Plik Opis Data dodania Dodany przez
pdf 94_Zarz_12_12_13 Powinności rodziców wobec szkoły w zakresie opieki prawnej nad dzieckiem w przypadku wyjazdu za granicę.
2 grudnia 2020 12:33 Administrator
pdf Zestaw podręczników religia Zestaw podręczników do religii w roku szkolnym 2021/2022.
24 czerwca 2021 13:31 Administrator
pdf Zarzadzenie_2 Zarządzenie w sprawie organizacji bezpieczeństwa w czasie pandemii na terenie Szkoły Podstawowej w Czerninie.
26 sierpnia 2021 07:32 Administrator
pdf PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W CZASIE PANDEMII Procedura bezpieczeństwa i higieny w zakresie organizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:33 Administrator
pdf PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW W OKRESIE PANDEMII Procedura bezpieczeństwa i higieny wydawania posiłków w formie obiadu w Szkole Podstawowej w Czerninie w okresie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:35 Administrator
pdf PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA I UCZNIA W CZASIE PANDEMII Procedura postępowania rodzica ucznia Szkoły Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:36 Administrator
pdf PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.
23 sierpnia 2021 19:02 Administrator
pdf ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII Zasady korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 19:03 Administrator
pdf ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W CZASIE PANDEMII Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 19:04 Administrator
pdf ISTOTNE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW Istotne informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:30 Administrator
pdf Zestaw podręczników na rok szkolny 2021 2022 Zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022.
24 czerwca 2021 13:33 Administrator
pdf Proc_post_rodz Procedura postępowania rodzica przyprowadzającego dziecko do przedszkola w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:32 Administrator
pdf pr_roz_sp1 Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Czerninie na lata 2021-2026
19 lutego 2021 08:43 Administrator
pdf pr_roz_sp Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Czerninie na lata 2021-2026
19 lutego 2021 08:32 Administrator
pdf Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Czerninie
22 stycznia 2021 12:30 Administrator
pdf Zarządzenie nr 4_21 Zarządzenie nr 4/21 Burmistrza Góry z dnia 15 stycznia 2021 r.
22 stycznia 2021 12:26 Administrator
jpg Logo_test_02 15 grudnia 2020 15:38 Administrator
pdf 59_Kal_ r_2020_2021 Organizacja roku szkolnego 2020/2021.
14 grudnia 2020 09:07 Administrator
pdf 10 PROCEDURA SZYBKIEGO POWIADAMIANIA PRZEDSZKOLA W CZERNINIE O CHORYM DZIECKU.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 09 ISTOTNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 08 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf Zarządzenie_3 Zarządzenie w sprawie organizacji bezpieczeństwa w czasie pandemii na terenie Przedszkola w Czerninie.
26 sierpnia 2021 09:34 Administrator
pdf Proc_bezp_wyd_posił_przed_pand Procedura bezpieczeństwa i higieny wydawania posiłków w przedszkolu w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:31 Administrator
pdf 06 PROCEDURA HIGIENY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf STATUT PRZEDSZKOLA Statut Przedszkola w Czerninie.
11 października 2021 11:41 Administrator
pdf i_d_2019 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok.
18 listopada 2021 12:51 Cezary Kaczor
pdf i_d_2020 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok.
18 listopada 2021 12:51 Cezary Kaczor
pdf i_d_2020_w2 Korekta informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2020 rok.
18 listopada 2021 12:51 Cezary Kaczor
pdf STATUT_SP Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
18 listopada 2021 11:43 Cezary Kaczor
pdf STATUT_P Statut Przedszkola w Czerninie.
18 listopada 2021 11:43 Cezary Kaczor
pdf STATUT_ZESP Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
18 listopada 2021 11:43 Cezary Kaczor
pdf Kalendarz roku szkolnego 2021-2022 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022.
19 października 2021 08:34 Administrator
pdf STATUT SP Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
11 października 2021 11:41 Administrator
pdf STATUT ZESPOŁU Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
11 października 2021 11:41 Administrator
pdf Proc_bezp_przed_pand Procedura bezpieczeństwa i higieny w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu w Czerninie w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:27 Administrator
pdf (STATUT ZESPOŁU 30_09_2021) Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
4 października 2021 12:52 Administrator
pdf STATUT SP 30_09_2021 Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
4 października 2021 12:52 Administrator
pdf STATUT PRZEDSZKOLA 30_09_2021 Statut Przedszkola w Czerninie.
4 października 2021 12:52 Administrator
pdf skan_835 Zarządzenie Nr 12/2021/2022 w sprawie ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.
30 września 2021 20:01 Administrator
pdf org_roku_szkol ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022.
30 września 2021 19:58 Administrator
pdf skan_833 Zarządzenie Nr 9/2021/2022 w sprawie ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022.
16 września 2021 12:04 Administrator
pdf STATUT ZESPOŁU 01_09_2021 Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
8 września 2021 13:54 Administrator
pdf STATUT SP 01_09_2021 Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
8 września 2021 13:54 Administrator
pdf STATUT PRZEDSZKOLA 01_09_2021 Statut Przedszkola w Czerninie.
8 września 2021 13:54 Administrator
pdf 07 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 05 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 93_Zal_nr1_18_13_14 Obowiązki w zakresie realizacji: rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki. Informacje dla rodziców (prawnych opiekunów).
2 grudnia 2020 12:35 Administrator
pdf 62_ZES_PODR_ 20 _21 Zestaw podręczników w roku szkolnym 2020/2021.
2 grudnia 2020 13:22 Administrator
pdf 79_regu_podr Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów.
2 grudnia 2020 13:18 Administrator
pdf 77_reg_minitor Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:19 Administrator
pdf 75_Bezpi_ szk Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.
2 grudnia 2020 13:20 Administrator
pdf 67_Reg_G-Su Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:20 Administrator
pdf 66_org_pracy_swiet Organizacja pracy świetlicy szkolnej w zakresie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem zapewnionym przez gminę Góra.
2 grudnia 2020 13:21 Administrator
pdf 65_reg_świetl Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:21 Administrator
pdf 64_reg_posiłki Regulamin korzystania z gorącego posiłku w szkole.
2 grudnia 2020 13:22 Administrator
pdf 63_reg_przed Regulamin Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:22 Administrator
pdf 61_bibliot Zasady bezpiecznego korzystania ze szkolnej biblioteki w okresie pandemii COVID-19.
2 grudnia 2020 13:23 Administrator
pdf 81_reg_WO Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania.
2 grudnia 2020 13:17 Administrator
pdf 60_zarz_8 Zarządzenie Nr 8/2020/2021 w sprawie ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021.
2 grudnia 2020 13:24 Administrator
pdf 59_Kal_ r_2020_2021 Organizacja roku szkolnego 2020/2021.
2 grudnia 2020 13:24 Administrator
pdf 58_STATUT_ZESPOŁU Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:25 Administrator
pdf 57_STATUT_PRZED Statut Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:25 Administrator
pdf 56_STATUT_SP Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:26 Administrator
pdf 85_progr_czytel Program poprawy efektywności czytelnictwa wśród uczniów.
2 grudnia 2020 13:13 Administrator
pdf 88_Reg_dowozu_ucz Regulamin dowozu uczniów.
2 grudnia 2020 12:39 Administrator
pdf 90_reg_uczen_roku Regulamin Konkursu "Uczeń roku".
2 grudnia 2020 12:39 Administrator
pdf 92_wsp_kola_low Plan współpracy ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie z Nadleśnictwem Góra Śląska i Kołami Łowieckimi.
2 grudnia 2020 12:38 Administrator
pdf 80_Zarządzenie_3b Zarządzenie nr 32b/2017/2018 w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
2 grudnia 2020 13:17 Administrator
pdf 82_reg_kon_naucz Regulamin konsultacji nauczycielskich.
2 grudnia 2020 13:16 Administrator
pdf 04 Oświadczenia rodzica.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 05 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 03 PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 02 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 01 ZARZĄDZENIE NR 2.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 11 ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 10 ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 09 PROCEDURA SZYBKIEGO POWIADAMIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNINIE O CHORYM UCZNIU.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 08 ISTOTNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 07 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 06 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 04 PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 83_konc_pra_przed Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:15 Administrator
pdf 03 Oświadczenia rodzica.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 02 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 01 ZARZĄDZENIE NR 3.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 98_WN_EGZ_KLASYFIK Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.
2 grudnia 2020 16:07 Administrator
doc 97_egz_klas Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
2 grudnia 2020 16:08 Administrator
pdf 95_dod_spr_wiedz Wniosek o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.
2 grudnia 2020 16:10 Administrator
pdf 94_wnio_speł_obo_rocz Wniosek w sprawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
2 grudnia 2020 16:10 Administrator
pdf 93_wnio_przeb_naucz Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu nauczania.
2 grudnia 2020 16:11 Administrator
pdf 92_wnio_mLegit Wniosek w sprawie mLegitymacji szkolnej.
2 grudnia 2020 16:11 Administrator
pdf i_d_2018 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok.
18 listopada 2021 12:51 Cezary Kaczor
Skip to content