Stypendia szkolne wrzesień – grudzień 2021 r.

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi w terminie do 31 grudnia 2021 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 10 grudnia 2021 r. (do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium). Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. nr 5 UWAGA Każda … Dowiedz się więcej

Skip to content