Szkolenie dla mieszkańców wsi

Wspierani przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu zorganizowaliśmy szkolenie dla mieszkańców wsi i okolic. Pieniądze na ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych przy zakładaniu działalności gospodarczej, rozliczaniu firmy na książce podatkowej, prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, rozliczania się z Urzędem Skarbowym, prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, obsługi komputera.

Skip to content