Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022/2023

Przewodnicząca: Maria Lesiuk
Z-ca przewodniczącej: Gabriela Plewka
Skarbnik: Wiktoria Maryszczak
Sekretarz: Amelia Czerniak
Sekcja dekoracyjna: Martyna Maćkowska, Hanna Domasik, Kaja Krauze, Nicola Sadowska
Sekcja porządkowa: Igor Dereń, Zdzisław Dąbkowski, Krzysztof Chodkowski, Jakub Pałka
Sprzęt nagłośnieniowy: Hubert Banasiewicz, Jakub Pałka

Skip to content