Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022

Przewodnicząca: Nina Kirkiewicz
Z-ca przewodniczącej: Joanna Paterek
Skarbnik: Julia Piotrowska
Sekretarz: Aleksandra Domasik
Sekcja dekoracyjna: Hanna Bota, Daria Waszyńska, Dominika Olwig
Sekcja porządkowa: Filip Bordulak, Sylwester Pawlicki, Bartosz Ochmann, Kamil Wałęga
Sprzęt nagłośnieniowy: Dominik Wałęga, Artur Grembowski

Skip to content