Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

Przewodnicząca: Nina Kirkiewicz
Z-ca przewodniczącej: Julia Bukowska
Skarbnik: Łukasz Zarzycki
Sekretarz: Krzysztof Chodkowski
Sekcja dekoracyjna: Agata Poruszek, Rozalia Szpruta, Zuzanna Jakubowska, Anna Kaźmirska, Weronika Rybacka, Marysia Lesiuk, Amelia Czerniak
Sekcja porządkowa: Szymon Żarłok, Dominik Chmiel, Artur Wojtyczka, Mateusz Gunstuł, Kamil Wałęga
Sprzęt nagłośnieniowy: Bartosz Maryszczak, Paweł Rychel

KLUB WOLONTARIATU

Przewodnicząca: Agata Poruszek
Zastępca: Patrycja Bordulak
Skarbnik: Julia Piotrowska

Skip to content