Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ZARZĄD RADY RODZICÓW
PRZEWODNICZĄCA – Justyna Miszczyńska
ZASTĘPCA – Paulina Konopnicka
SEKRETARZ – Izabella Kozicka
SKARBNIK – Joanna Szostak

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie – 65 8678 0005 0071 0700 0544 0001. Przy wpłatach bezpośrednio na konto proszę dopisać w tytule „Rada Rodziców”.

Skip to content