Dokumenty

Pliki do pobrania

Plik Opis Data dodania
pdf STATUT ZESPOŁU Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
11 października 2021 11:41
pdf STATUT PRZEDSZKOLA Statut Przedszkola w Czerninie.
11 października 2021 11:41
pdf STATUT SP Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
11 października 2021 11:41
pdf skan_835 Zarządzenie Nr 12/2021/2022 w sprawie ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.
30 września 2021 20:01
pdf Kalendarz roku szkolnego 2021-2022 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022.
19 października 2021 08:34
pdf skan_833 Zarządzenie Nr 9/2021/2022 w sprawie ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022.
16 września 2021 12:04
pdf Zarządzenie_3 Zarządzenie w sprawie organizacji bezpieczeństwa w czasie pandemii na terenie Przedszkola w Czerninie.
26 sierpnia 2021 09:34
pdf Proc_post_rodz Procedura postępowania rodzica przyprowadzającego dziecko do przedszkola w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:32
pdf Proc_bezp_wyd_posił_przed_pand Procedura bezpieczeństwa i higieny wydawania posiłków w przedszkolu w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:31
pdf Proc_bezp_przed_pand Procedura bezpieczeństwa i higieny w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu w Czerninie w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:27
pdf Zarzadzenie_2 Zarządzenie w sprawie organizacji bezpieczeństwa w czasie pandemii na terenie Szkoły Podstawowej w Czerninie.
26 sierpnia 2021 07:32
pdf ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W CZASIE PANDEMII Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 19:04
pdf ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII Zasady korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 19:03
pdf PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA I UCZNIA W CZASIE PANDEMII Procedura postępowania rodzica ucznia Szkoły Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:36
pdf PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW W OKRESIE PANDEMII Procedura bezpieczeństwa i higieny wydawania posiłków w formie obiadu w Szkole Podstawowej w Czerninie w okresie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:35
pdf PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W CZASIE PANDEMII Procedura bezpieczeństwa i higieny w zakresie organizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:33
pdf Zestaw podręczników na rok szkolny 2021 2022 Zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022.
24 czerwca 2021 13:33
pdf Zestaw podręczników religia Zestaw podręczników do religii w roku szkolnym 2021/2022.
24 czerwca 2021 13:31
pdf pr_roz_sp1 Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Czerninie na lata 2021-2026
19 lutego 2021 08:43
pdf 63_reg_przed Regulamin Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:22
pdf 64_reg_posiłki Regulamin korzystania z gorącego posiłku w szkole.
2 grudnia 2020 13:22
pdf 65_reg_świetl Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:21
pdf 66_org_pracy_swiet Organizacja pracy świetlicy szkolnej w zakresie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem zapewnionym przez gminę Góra.
2 grudnia 2020 13:21
pdf 67_Reg_G-Su Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:20
pdf 75_Bezpi_ szk Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.
2 grudnia 2020 13:20
pdf 77_reg_minitor Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:19
pdf 79_regu_podr Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów.
2 grudnia 2020 13:18
pdf 81_reg_WO Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania.
2 grudnia 2020 13:17
pdf 82_reg_kon_naucz Regulamin konsultacji nauczycielskich.
2 grudnia 2020 13:16
pdf 85_progr_czytel Program poprawy efektywności czytelnictwa wśród uczniów.
2 grudnia 2020 13:13
pdf 88_Reg_dowozu_ucz Regulamin dowozu uczniów.
2 grudnia 2020 12:39
pdf 90_reg_uczen_roku Regulamin Konkursu "Uczeń roku".
2 grudnia 2020 12:39
pdf 92_wsp_kola_low Plan współpracy ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie z Nadleśnictwem Góra Śląska i Kołami Łowieckimi.
2 grudnia 2020 12:38
pdf 94_Zarz_12_12_13 Powinności rodziców wobec szkoły w zakresie opieki prawnej nad dzieckiem w przypadku wyjazdu za granicę.
2 grudnia 2020 12:33
pdf 93_Zal_nr1_18_13_14 Obowiązki w zakresie realizacji: rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki. Informacje dla rodziców (prawnych opiekunów).
2 grudnia 2020 12:35
Skip to content