Dokumenty

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
pdf Stand_ucz Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie – wersja przeznaczona dla uczniów.
2 kwietnia 2024 09:12 Cezary Kaczor
pdf Stand_rodz Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie – dodatkowa wersja graficzna dla rodziców/opiekunów.
2 kwietnia 2024 09:11 Cezary Kaczor
pdf Standardy Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
12 lutego 2024 20:59 Cezary Kaczor
pdf Proc przed okr_nauki Procedura przedłużenia okresu nauki.
21 grudnia 2023 09:38 Cezary Kaczor
pdf WYCH-PROF 23-24 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024.
3 października 2023 08:12 Cezary Kaczor
pdf Plan_pracy 23-24 Plan pracy Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie w roku szkolnym 2023/2024.
3 października 2023 08:11 Cezary Kaczor
pdf Krsz_2023-2024 Organizacja roku szkolnego 2023/2024
28 września 2023 17:29 Cezary Kaczor
pdf skan_971 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024.
19 września 2023 10:23 Cezary Kaczor
pdf ZES_PODR_2023_24 Zestaw podręczników w roku szkolnym 2023/2024.
21 czerwca 2023 13:55 Cezary Kaczor
pdf Proc_agres Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole.
16 maja 2023 13:56 Cezary Kaczor
pdf Reg_gorący_posiłek Regulamin korzystania z gorącego posiłku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
22 grudnia 2022 12:52 Cezary Kaczor
pdf STATUT ZESPOŁU 2022 Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
28 listopada 2022 17:08 Cezary Kaczor
pdf STATUT PRZEDSZKOLA 2022 Statut Przedszkola w Czerninie.
28 listopada 2022 17:08 Cezary Kaczor
pdf STATUT SP 2022 Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
28 listopada 2022 17:07 Cezary Kaczor
pdf Stypendium Przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe oraz powołania komisji stypendialnej.
20 września 2022 10:47 Cezary Kaczor
pdf Zarządzenie_3 Zarządzenie w sprawie organizacji bezpieczeństwa w czasie pandemii na terenie Przedszkola w Czerninie.
26 sierpnia 2021 09:34 Administrator
pdf Proc_post_rodz Procedura postępowania rodzica przyprowadzającego dziecko do przedszkola w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:32 Administrator
pdf Proc_bezp_wyd_posił_przed_pand Procedura bezpieczeństwa i higieny wydawania posiłków w przedszkolu w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:31 Administrator
pdf Proc_bezp_przed_pand Procedura bezpieczeństwa i higieny w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu w Czerninie w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:27 Administrator
pdf Zarzadzenie_2 Zarządzenie w sprawie organizacji bezpieczeństwa w czasie pandemii na terenie Szkoły Podstawowej w Czerninie.
26 sierpnia 2021 07:32 Administrator
pdf ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W CZASIE PANDEMII Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 19:04 Administrator
pdf ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII Zasady korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 19:03 Administrator
pdf PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA I UCZNIA W CZASIE PANDEMII Procedura postępowania rodzica ucznia Szkoły Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:36 Administrator
pdf PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW W OKRESIE PANDEMII Procedura bezpieczeństwa i higieny wydawania posiłków w formie obiadu w Szkole Podstawowej w Czerninie w okresie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:35 Administrator
pdf PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W CZASIE PANDEMII Procedura bezpieczeństwa i higieny w zakresie organizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:33 Administrator
pdf pr_roz_sp1 Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Czerninie na lata 2021-2026
19 lutego 2021 08:43 Administrator
pdf 63_reg_przed Regulamin Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:22 Administrator
pdf 65_reg_świetl Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:21 Administrator
pdf 66_org_pracy_swiet Organizacja pracy świetlicy szkolnej w zakresie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem zapewnionym przez gminę Góra.
2 grudnia 2020 13:21 Administrator
pdf 75_Bezpi_ szk Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.
2 grudnia 2020 13:20 Administrator
pdf 77_reg_minitor Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:19 Administrator
pdf 79_regu_podr Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów.
2 grudnia 2020 13:18 Administrator
pdf 81_reg_WO Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania.
2 grudnia 2020 13:17 Administrator
pdf 82_reg_kon_naucz Regulamin konsultacji nauczycielskich.
2 grudnia 2020 13:16 Administrator
pdf 85_progr_czytel Program poprawy efektywności czytelnictwa wśród uczniów.
2 grudnia 2020 13:13 Administrator
pdf 88_Reg_dowozu_ucz Regulamin dowozu uczniów.
2 grudnia 2020 12:39 Administrator
pdf 90_reg_uczen_roku Regulamin Konkursu "Uczeń roku".
2 grudnia 2020 12:39 Administrator
pdf 92_wsp_kola_low Plan współpracy ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie z Nadleśnictwem Góra Śląska i Kołami Łowieckimi.
2 grudnia 2020 12:38 Administrator
pdf 94_Zarz_12_12_13 Powinności rodziców wobec szkoły w zakresie opieki prawnej nad dzieckiem w przypadku wyjazdu za granicę.
2 grudnia 2020 12:33 Administrator
pdf 93_Zal_nr1_18_13_14 Obowiązki w zakresie realizacji: rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki. Informacje dla rodziców (prawnych opiekunów).
2 grudnia 2020 12:35 Administrator
Skip to content