Nauczyciele

mgr Dorota Adamska – dyrektor, historia, wos
mgr Natalia Borysowska – przedszkole, język angielski
mgr Piotr Brojek – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
mgr Maria Czyżowska – edukacja wczesnoszkolna, geografia, przyroda, etyka, świetlica
mgr Justyna Drozdowska – nauczyciel wspomagający, świetlica
mgr Anita Heinze-Kasprzak – matematyka
mgr Joanna Jabłońska – język polski, etyka
mgr Dorota Jurewicz – logopeda
mgr inż. Cezary Kaczor – wicedyrektor, informatyka, technika
mgr Lidia Kaczor – biblioteka, religia
mgr Jolanta Kantorczyk – język angielski
mgr Joanna Klimpel – matematyka
mgr Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska – świetlica, doradca zawodowy, plastyka
mgr Agnieszka Ludkowksa – przedszkole, muzyka
ks. mgr Marek Matyszek – religia
mgr Ewa Miłaszewicz – wychowanie fizyczne
mgr Janusz Ruszkiewicz – fizyka
mgr Joanna Ryszewska – edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
mgr Anna Salamon – biologia, geografia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Joanna Spieć – pedagog, historia, wos, nauczyciel wspomagający
mgr Renata Stępień – edukacja wczesnoszkolna, pedagog
mgr Edyta Turowska – historia, język polski
mgr Renata Woźny – przedszkole, informatyka

Skip to content