Druki do pobrania

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
pdf WN O PRZED OKR_NAUKI Wniosek o przedłużenie okresu nauki - załącznik nr 1 do Procedury przedłużenia okresu nauki.
21 grudnia 2023 09:59 Cezary Kaczor
pdf ZG RODZ Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przedłużenie okresu nauki - załącznik nr 3 do Procedury przedłużenia okresu nauki.
21 grudnia 2023 09:43 Cezary Kaczor
pdf 92_wnio_mLegit Wniosek w sprawie mLegitymacji szkolnej.
2 grudnia 2020 16:11 Administrator
pdf 93_wnio_przeb_naucz Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu nauczania.
2 grudnia 2020 16:11 Administrator
pdf 94_wnio_speł_obo_rocz Wniosek w sprawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
2 grudnia 2020 16:10 Administrator
pdf 95_dod_spr_wiedz Wniosek o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.
2 grudnia 2020 16:10 Administrator
doc 97_egz_klas Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
2 grudnia 2020 16:08 Administrator
pdf 98_WN_EGZ_KLASYFIK Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.
2 grudnia 2020 16:07 Administrator
Skip to content