Powiatowe zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Góry

Dnia 20 października 2021 r. na strzelnicy myśliwskiej w Górze odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Góry. W rywalizacji wzięło udział dwanaście trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu górowskiego. Naszą Szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie: Julia Bukowska kl. VIIIa, Dominik Wałęga kl. VIIIb, Fabian Mickiewicz kl. V oraz Joanna Paterek kl. VIIIb, Nina Kirkiewicz kl. VIIIa i Marcel Kozicki … Czytaj dalej

Spotkanie z funkcjonariuszem Policji

Uczniowie klas VII, VIII a i VIII b uczestniczyli dziś w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszkę Komendy Powiatowej Policji w Górze, st. asp. Lidię Tarońt pracującą w Zespole ds. Wykroczeń Nieletnich i Patologii. Głównym celem, jaki przyświecał spotkaniu z uczniami było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i przygotowania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach, szczególnie związanych z handlem ludźmi oraz cyberprzemocą. Pani aspirant przypominała uczniom zasady bezpiecznego … Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!                                                                                                                         … Czytaj dalej

Innowacja Pedagogiczna „Nasze podróże – małe i duże”

Znane wszystkim powiedzenie mówi, iż podróże kształcą. Udając się w naszą podróż, poprzez innowację, która będzie realizowana od miesiąca października podczas zajęć świetlicowych wzbudzi w uczniach ciekawość poznania fascynujących miejsc leżących w Unii Europejskiej. Zachęci ich do poznawania, poszukiwania oraz rozbudzania zainteresowań. Celem zajęć będzie: Zaciekawienie otaczającym światem, dostarczanie pozytywnych przeżyć poprzez odkrywanie innych kultur. Wzbogacenie wiedzy na temat danego państwa i poznanie wybranych … Czytaj dalej

Zajęcia z projektu „Świetliczaki na tropie…zagadek”

12 października uczniowie, którzy przebywali w świetlicy, wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Cztery pory roku, a może więcej..?”. Dzieci przypomniały sobie charakterystykę każdej z pór i opowiedziały o zmianach, jakie zachodzą wtedy w przyrodzie. Uczniowie rozwiązywali również zadanie, które polegało na dopasowaniu różnych elementów do odpowiedniej pory roku. Poradzili sobie znakomicie! Kolejnym działaniem była gra planszowa „Pory roku”, a na koniec wykonanie pracy plastycznej pt. „Moja ulubiona pora … Czytaj dalej

Dzień Drzewa w przedszkolu

Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Dzień Drzewa. W ten właśnie sposób promujemy edukację ekologiczną, wzbudzamy szacunek dla środowiska naturalnego. We wtorek w grupie Motylków odbyły się zajęcia związane z tematyką dotyczącą drzew. Na zajęciach dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Dzieliły się swoją wiedzą na temat różnych rodzajów drzew, rozpoznawały je po liściach i owocach. Wspólnie wykonały pracę … Czytaj dalej

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „PRZERWA NA CZYTANIE”

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie”.  W VI edycji każdy z uczestników chętnie czytał fragmenty książek z zasobu domowych biblioteczek. Akcja miała na celu promowanie czytelnictwa oraz pobudzanie wyobraźni wśród dzieci. Jesteśmy zawsze chętni do udziału w różnych akcjach promujących czytelnictwo, ponieważ obcowanie z tekstem wzbogaca słownictwo. 

Czytaj dalej

Dzień Języków Obcych w naszej szkole

Jak co roku nasza Szkoła przyłączyła się do obchodów Dnia Języków Obcych. Głównym założeniem tego dnia jest promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować. Dzień Języków Obcych jest okazją do: popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, promowania różnorodności językowej i kulturowej, zachęcania wszystkich do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego … Czytaj dalej

„Sprzątanie świata – Polska”

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy, z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja … Czytaj dalej

Ogólnopolski projekt „Świetliczaki na tropie… zagadek”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczący w zajęciach świetlicowych wezmą udział w ogólnopolskim projekcie „Świetliczaki na tropie… zagadek”. Jest to projekt organizowany przez Redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w szkole”. Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody, działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata oraz rozwijanie zdolności manualnych ucznia. Projekt polega na przeprowadzeniu min. 10 z 30 zajęć o różnej tematyce i przesłaniu … Czytaj dalej

Skip to content