Stypendia szkolne wrzesień – grudzień 2023 r.

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi w terminie do 29 grudnia 2023 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 12 grudnia 2023 r. (do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium). Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5. UWAGA Każda … Dowiedz się więcej

Terminy konsultacji nauczycieli obowiązujące od 13 listopada 2023 r.

Terminy konsultacji nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Obowiązuje od: 13 listopada 2023 r. Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godziny Joanna Ryszewska poniedziałek 12:10-13:10 Weronika Szczepaniak wtorek 14:05-15:05 Maria Czyżowska poniedziałek 13:15-14:15 Edyta Turowska wtorek 13:10-14:10 Joanna Klimpel wtorek 13:10-14:10 Jolanta Kantorczyk środa 13:10-14:10 Piotr Brojek poniedziałek 12:25-13:25 Joanna Jabłońska wtorek 15:00-16:00 Dorota Adamska poniedziałek 13:30-14:30 … Dowiedz się więcej

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice! W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów niesatysfakcjonujących ocen informuję, że: Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych regulują: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst … Dowiedz się więcej

Granty PPGR – oświadczenie o prawidłowym wykorzystaniu otrzymanego sprzętu komputerowego

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Góra, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany … Dowiedz się więcej

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice! Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/2024. Wchodzimy weń z optymizmem i nadzieją, acz zapewne będzie jak zwykle trudny i jak zawsze pracowity. Wyzwań, zadań i obowiązków z pewnością nie zabraknie. To dobrze, bowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały. Jak mawiali starożytni Rzymianie – per aspera ad astra! Powiada się – i słusznie – że w szkole (czy szerzej w oświacie) stałe … Dowiedz się więcej

Terminy konsultacji nauczycieli obowiązujące od 4 września 2023 r.

Terminy konsultacji nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Obowiązuje od: 4 września 2023 r. Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godziny Joanna Ryszewska poniedziałek 13:10-14:10 Weronika Szczepaniak poniedziałek 14:05-15:05 Maria Czyżowska poniedziałek 13:15-14:15 Edyta Turowska wtorek 13:10-14:10 Joanna Klimpel poniedziałek 14:05-15:05 Jolanta Kantorczyk środa 14:05-15:05 Piotr Brojek wtorek 15:00-16:00 Joanna Jabłońska wtorek 15:00-16:00 Dorota Adamska poniedziałek 13:30-14:30 … Dowiedz się więcej

Kolejowa Komunikacja Autobusowa

Od 3 września na Góra wraca na kolejową mapę Polski. Zaplanowana oferta przewozowa, to uruchomienie 8 codziennych par połączeń realizowanych Kolejową Komunikacją Autobusową w relacji Rawicz – Bojanowo – Góra Śląska i z powrotem. Wsiadając do autobusu w Górze możesz nabyć bilet kolejowy do dowolnej miejscowości w kraju jak i za granicą, w Rawiczu następuje przesiadka z autobusu Kolei Dolnośląskich do pociągu. Pamiętaj, wystarczy tylko ten jeden bilet, abyś mógł komfortowo podróżować … Dowiedz się więcej

Skip to content