Terminy konsultacji nauczycieli obowiązujące od 22 kwietnia 2024 r.

Terminy konsultacji nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Obowiązuje od: 22 kwietnia 2024 r. Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godziny Joanna Ryszewska czwartek 13:50-14:50 Weronika Szczepaniak wtorek 14:05-15:05 Maria Czyżowska poniedziałek 13:15-14:15 Edyta Turowska wtorek 13:15-14:15 Joanna Klimpel poniedziałek 14:05-15:05 Jolanta Kantorczyk czwartek 13:10-14:10 Piotr Brojek piątek 13:10-14:10 Joanna Jabłońska czwartek 13:10-14:10 Dorota Adamska poniedziałek 13:30-14:30 … Dowiedz się więcej

Terminy konsultacji nauczycieli obowiązujące od 25 marca 2024 r.

Terminy konsultacji nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Obowiązuje od: 25 marca 2024 r. Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godziny Joanna Ryszewska środa 13:15-14:15 Weronika Szczepaniak czwartek 14:05-15:05 Maria Czyżowska poniedziałek 13:15-14:15 Edyta Turowska poniedziałek 12:10-13:10 Joanna Klimpel poniedziałek 14:05-15:05 Jolanta Kantorczyk czwartek 13:10-14:10 Piotr Brojek piątek 13:10-14:10 Joanna Jabłońska czwartek 13:15-14:15 Dorota Adamska poniedziałek 13:30-14:30 … Dowiedz się więcej

Granty PPGR – oświadczenie o prawidłowym wykorzystaniu otrzymanego sprzętu komputerowego

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Góra, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany … Dowiedz się więcej

Terminy konsultacji nauczycieli obowiązujące od 12 lutego 2024 r.

Terminy konsultacji nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Obowiązuje od: 12 lutego 2024 r. Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godziny Joanna Ryszewska środa 13:15-14:15 Weronika Szczepaniak czwartek 14:05-15:05 Maria Czyżowska poniedziałek 13:15-14:15 Edyta Turowska poniedziałek 12:10-13:10 Joanna Klimpel poniedziałek 14:05-14:10 Jolanta Kantorczyk czwartek 13:10-14:10 Piotr Brojek piątek 13:10-13:25 Joanna Jabłońska czwartek 13:15-14:15 Dorota Adamska poniedziałek 13:30-14:30 … Dowiedz się więcej

RAZEM ŁATWIEJ

Szanowni Rodzice. Informujemy, że w trosce o zdrowie uczniów nasza szkoła włączyła się w realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025, którego realizatorem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą – Cogito Sebastian Łaźniak. W ramach realizacji programu uruchomiony został specjalny numer telefonu 800 805 600, na który będą mogli Państwo … Dowiedz się więcej

KONKURS „BEZPIECZNY INTERNET”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII ZESPOŁU SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE IM. ŚW HUBERTA W CZERNINIE   I. Cele konkursu: Zaznajomienie uczniów z problematyką bezpieczeństwa w sieci. Promocja bezpiecznego wykorzystania Internetu. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci. Uświadomienie konieczności ochrony swojej prywatności. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów. Stwarzanie możliwości do pozytywnego współzawodnictwa. II. Przebieg konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch … Dowiedz się więcej

Skip to content