Pasowanie uczniów klasy pierwszej na gimnazjalistów

W dniu 8 listopada odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszej na gimnazjalistów. Po raz pierwszy ślubowanie odbyło się w obecności sztandaru, co znacznie podniosło rangę uroczystości. Po ślubowaniu nowi gimnazjaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy, a następnie złożyli swoje podpisy w kronice szkoły. Po części oficjalnej uczniowie klasy pierwszej przedstawili część artystyczną przygotowaną pod okiem wychowawcy – Jolanty Kantorczyk.

Skip to content