Zajęcia otwarte przeprowadzone metodą projektu

W dniu 6 lutego odbyły się zajęcia otwarte przeprowadzone metodą projektu przez nauczycielkę plastyki Renatę Glińską, w klasie III gimnazjum. Temat zajęć brzmiał: „W galerii mistrza Jana”- wizja dziejów Jana Matejki oraz symboliczna twórczość Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego.
Na lekcji gościło kilku nauczycieli z Grona Pedagogicznego, obserwując efekty pracy z wykorzystaniem metody projektu. Uczniowie wspierani przez nauczyciela wykazali się dużym zaangażowaniem w przygotowanie zajęć. Metodą poszukiwań wykonali szereg zadań. Zebrali informacje nt: życia i twórczości malarzy: J. Matejki, J. Malczewskiego oraz St. Wyspiańskiego. Przygotowali interpretację wybranych dzieł historycznych i symbolicznych, własne reprodukcje dzieł malarzy, „żywe obrazy” nawiązujące do oryginałów, albumy pt. „Interpretacja dzieła malarskiego”. Na lekcji wprowadzili elementy dramy, wykonali potrzebne rekwizyty.
Zajęcia skorelowane były z przedmiotami takimi jak historia, muzyka, język polski, geografia. Były prawdziwą lekcją patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny. Imitowały lekcję w galerii z elementami dramy.

Skip to content