Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

Dzień 22 grudnia był dniem jedności i wzajemnego szacunku. Grono pedagogiczne i uczniowie wspólnie przeżywali wigilię narodzenia Dzieciątka. Pierwsza część dnia upłynęła na kolędowaniu i przypomnieniu sobie obrzędów i zwyczajów bożonarodzeniowych. Było to możliwe dzięki prezentacji multimedialnej i podkładowi muzycznemu przygotowanemu przez panią Lidię Kaczor i pana Marcina Piskorza. Wszyscy zachwyceni byli popisami aktorskimi przedszkolaków z grupy sześciolatków. Druga część dnia to Wigilie klasowe, podczas których dzieci i wychowawcy składali sobie życzenia i dzielili się opłatkiem. „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

Skip to content