Czwarta edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Matematycznego

Dnia 21 czerwca 2012r. w ZSPGiP im. św. Huberta w Czerninie odbyła się czwarta już edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Matematycznego „Święty Hubert uczy i pyta” pod hasłem „Chrońmy las”. Obecnością swoją podnosili rangę konkursu: w imieniu Burmistrza Góry Ireny Krzyszkiewicz – Magdalena Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Bernard Bazylewicz – dyrektor PCDN i PPP w Górze, Jerzy Maćkowski – prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Lesznie i wielki przyjaciel szkoły, Kazimiera Kospiczewicz – przedstawiciel Rady Sołeckiej w Czerninie. W komisji konkursowej zasiadała również pani Lilianna Głowacz – nauczyciel fizyki szkole w Czerninie. Wykonanie sygnałów myśliwskich przez pana Daniela Gągałę nadało odpowiedni klimat potyczkom bardzo dobrze przygotowanych uczniów. W potyczkach konkursowych wzięło udział 6 szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze, Szkoła Podstawowa Nr 3w Górze, Szkoła Podstawowa w Glince, Szkoła Podstawowa w Witoszycach, Szkoła Podstawowa w Ślubowie oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie. W zaciętych potyczkach walczono dzielnie o nagrody indywidualne (edukacyjne gry planszowe) oraz szkolne (Słowniki Języka Polskiego i ekrany projekcyjne) ufundowane przez Burmistrza Góry Irenę Krzyszkiewicz, Koła Łowieckie: Bór, Szarak, Dzik, Bażant, Kaczor oraz Nadleśnictwo Góra Śląska. I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze, II – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze, a III Szkoła Podstawowa w Glince. Gratulujemy! Wszyscy uczestnicy zostali serdecznie ugoszczeni przez Radę Rodziców, a występy uczniów umilały czas, podczas którego rozwiązywane były zadania konkursowe.

Skip to content