OSTATNIE POŻEGNANIE

Z głębokim żalem i zadumą przyjęliśmy dziś rano wiadomość o śmierci Pana Antoniego Arendarczyka – wieloletniego nauczyciela i dyrektora naszej szkoły w latach 1980-1990. Odszedł od nas człowiek wielce zasłużony dla oświaty, dla którego dobro dzieci oraz zgodna współpraca z gronem pedagogicznym były głównym celem działalności dydaktyczno-wychowawczej. Zapamiętamy Go jako człowieka życzliwego ludziom i ich sprawom, zawsze skorego do bezinteresownego działania na rzecz środowiska lokalnego. Pamięć o Nim nigdy nie zostanie zatarta, a Jego zasługi, dokonania, a także niepowtarzalna osobowość będą żyły w nas na zawsze.

Małżonce i najbliższej Rodzinie, a także Przyjaciołom Ś.P. Antoniego Arendarczyka składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Skip to content