Odważnym krokiem

Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego w ramach wdrażania dzieci przedszkolnych do obowiązku szkolnego przeprowadzili zajęcia integracyjne. W miesiącu marcu przeprowadzono lekcje otwarte w klasie I i III SP. Dzięki takiej formie edukacji pięciolatki miały możliwość obserwacji, jak uczą się starsi koledzy, brały udział w grach i zabawach aktywizujących, przyglądały się pracy z podręcznikiem i w zeszytach. Wspólna zabawa wpływała na obie grupy rówieśnicze: starsi uczyli się opiekuńczości, młodsi pozbywali się obaw przed uczniami.

Skip to content