Targi Pracy i Zawodów

14 stycznia br. w Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy odbyły się po raz kolejny Targi Pracy i Zawodów, w których uczestniczyli uczniowie klasy III Gimnazjum wraz z wychowawcą i rodzicem – P. Emilią Węcłaś. Przedsięwzięcie organizowane było przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Realizatorem targów było Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Targi skierowane są głównie do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy wybierają zawód i dalszą drogę kształcenia. W targach uczestniczyły szkoły zawodowe i uczelnie wyższe, które reprezentowały swoje oferty edukacyjne. Wystawcami byli również instytucje i pracodawcy z dolnośląskich przedsiębiorstw. Uczniowie są zadowoleni z udziału w Targach, dzięki którym mogli poznać nie tylko ofertę szkolnictwa zawodowego naszego województwa ale porozmawiać z uczniami i studentami na temat rozwijania ich pasji i zainteresowań oraz kierunków kształcenia w reprezentowanych szkołach. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Centrum Handlowe „Cuprum Arena” w Lubinie, gdzie podziwialiśmy piękną dekorację świąteczną i zrobiliśmy zakupy.

Skip to content