KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej chętnie biorą udział w programie ogłoszonym przez MEN „Książki naszych marzeń”. W ramach projektu w listopadzie dzieci pracowały nad układaniem rymowanek z wykorzystaniem środków artystycznego wyrazu na podstawie utworów J. Ratajczaka, J. Czechowicza oraz ks. J. Twardowskiego. Dodatkową inspiracją dla działań „Każdy może być poetą” były utwory muzyczne słyszane w tle zajęć edukacyjnych. Uwieńczeniem trudu było wykonanie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym, gdzie oprócz wierszowanek umieszczone były prace plastyczne wykonane w technice „mokre w mokrym”, aby oddać pejzaż jesiennej szarugi.
W grudniu uczniowie zainspirowani atmosferą świąteczną oraz bajką H. Ch. Andersena „Choinka” poddały się działaniom literackim. W grupach tworzyły bajkę „Zaczarowana choinka”, której tematykę zilustrowały odpowiednimi rysunkami. Po zakończonej pracy zaprezentowały swoje osiągnięcia nie tylko kolegom z klasy, ale także przedszkolakom oraz uczniom klasy II a.

Skip to content