Dzień Ziemi

Nasza planeta bardzo długo musiała czekać na własny dzień! Mimo, że to święto jest starsze od wielu z nas, zapoczątkowano je dopiero w drugiej połowie XX wieku.
Dzień Ziemi (Earth Day) obchodzony jest obecnie aż w 192 krajach świata. Jego inicjatorem był John McConell, który swoją propozycję przedstawił w 1969 roku na jednej z konferencji UNESCO.
Dlaczego zdecydowano się akurat na 22 kwietnia?
To szczególny moment w ciągu roku – dzień trwa tyle samo co noc na całej naszej planecie. Na półkuli północnej nazywa się to równonocą wiosenną, a na południowej jesienną.
Już nasi dalecy przodkowie wiedzieli, że 22 kwietnia to wyjątkowa data. Na długo przed ustanowieniem Międzynarodowego Dnia Ziemi świętowali odrodzenie przyrody po długiej zimie do nowego życia.
We współczesnym święcie chodzi przede wszystkim o promowanie ekologicznych postaw. Na całym świecie odbywają się w tym dniu proekologiczne imprezy i akcje. Obserwując modę na ekologiczny tryb życia, dochodzimy do wniosku, że zamiary inicjatorów zaczynają przynosić efekty.
W naszej szkole z okazji Dnia Ziemi klasa szósta przygotowała krótkie przedstawienie pod tytułem „Królewna Śmieszka i Smog” promujące ekologiczny styl życia i przestrzegający przed zagrożeniem jakim jest problem smogu w naszym kraju. Na zakończenie zaśpiewali piosenkę „Nasza planeta”.
Nasi uczniowie dzień ten uczcili także okolicznościowymi gazetkami oraz wystawą prac plastycznych o tematyce ekologicznej.

Skip to content