II Gminne Rozgrywki Ekologiczno Sportowe

Dziś obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły, z tej okazji nasza szkoła zorganizowała Gminne Rozgrywki Ekologiczno-Sportowe pod nazwą „Ptaki terenów podmokłych”. Konkurs był przeznaczony dla klas I-III szkół podstawowych naszej gminy.
W rozgrywkach uczestniczyły dzieci ze SP Nr 1 i SP Nr 3 w Górze, SP w Ślubowie, SP w Glince, SP w Witoszycach oraz SP w Czerninie.

Konkurencje sportowe przeplatane były zadaniami teoretycznymi. Konkurs otworzyła Pani Dyrektor Dorota Adamska i życzyła udanej zabawy wszystkim uczestnikom. Zmagania prowadziła Pani Jolanta Kantorczyk. Nad konkurencjami sportowymi czuwał Pan Piotr Brojek, a całością koordynowała Pani Anna Salamon. Uczestnicy walczyli bardzo wyrównanie, więc komisja w składzie Panie: Dorota Izdebska, Barbara Chrystman-Kurzawa, Ewa Niewiarowska oraz Joanna Spieć postanowiła przyznać sześć pierwszych miejsc. Dzieci z ogromną radością przywitały taki wynik. Każda drużyna otrzymała nagrody indywidualne oraz nagrodę dla szkoły, których fundatorem była Pani Burmistrz Irena Krzyszkiewicz oraz Nadleśnictwo Góra Śląska. Nad słodkim poczęstunkiem i zapiekankami oraz napojami czuwała Rada Rodziców, której należą się ogromne podziękowania. Dekorację przygotowały Panie Elżbieta Bieńko oraz Renata Woźny. Dziękujemy również wszystkim opiekunkom Paniom: Annie Krysiak, Dorocie Kopko, Czesławie Bareła, Agnieszce Połockiej-Łuczak, Jadwidze Bretsznajder oraz Marii Czyżowskiej za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do rozgrywek.
Zapraszamy wszystkich ponownie za rok na trzecią edycję.

Skip to content