Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra

Z dniem 1 lutego w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu pt. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra” (nr projektu RPDS.10.02.01-02-0074) 17, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Celem projektu jest wzrost kompetencji u uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Beneficjentem i Realizatorem projektu jest Fundacja pomocy Szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2019 r. Uczniowie nieodpłatnie w formie pozalekcyjnej z uwzględnieniem aktywności i systematyczności, i z wykorzystaniem metod aktywnych oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia zakupionego w ramach projektu będą doskonalili swoje umiejętności na n/w zajęciach:
Uczniowie szkoły podstawowej:
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
• zajęcia terapii pedagogicznej,
• warsztaty przyrodnicze,
• warsztaty matematyczne,
• warsztaty informatyczne,
• warsztaty językowe – angielski;
Uczniowie klas gimnazjalnych:
• zajęcia z psychologiem,
• zajęcia z terapii pedagogicznej,
• warsztaty biologiczno-geograficzne,
• warsztaty matematyczno-chemiczne,
• warsztaty z fizyki,
• warsztaty informatyczne,
• warsztaty językowe – angielski,
• warsztaty językowe – niemiecki.
W działaniach projektu planowane są także zajęcia w Nadleśnictwie „Góra Śląska”, wyjazd na Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu, do Multicentrum w Jeleniej Górze i sali stymulacji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze.
Projektem objętych jest 33 uczniów szkoły podstawowej, w tym 17 dziewcząt i 16 chłopców; w klasach gimnazjalnych to liczba 29 uczniów, w tym 15 dziewcząt i 14 chłopców.
W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 59647,00 zł.

Skip to content