CZERNINA DLA NIEPODLEGŁEJ

„Żeby Polska była Polską” przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. Dziś Ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do Ziemi Ojczystej, bo jak mówił Jan Paweł II: „Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi”. Rok 2018 jest wyjątkową okazją, aby wspólnie świętować tak uroczyste wydarzenie, jakim jest jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.    
Inicjatorem uroczystości środowiskowej pod hasłem: „Wartości Ojców naszymi wartościami”, obchodzonej dnia 19 października 2018 r., która odbyła się w naszej Filii Bibliotecznej była Dyrektor szkoły w Czerninie p. Dorota Adamska. W ten sposób złożyliśmy hołd tym pokoleniom Polaków, które walczyły, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. Miło nam było, że wspólnie ze szkolną społecznością i środowiskiem lokalnym świętowali zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Góry p. Irena Krzyszkiewicz, zastępca Burmistrza Góry p. Andrzej Rogala, radny Rady Miejskiej Góry p. Henryk Drozdowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu p. Piotr Iskra, Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Górze p. Danuta Biernacka, Dyrektor Filii Bibliotecznej w Czerninie p. Lidia Borysowska, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewa Niewiarowska.
Drogę do wolności uczniowie przedstawili między innymi za pomocą dramy, etiudy muzycznej oraz „żywego obrazu”: „Stańczyk na dworze królowej Bony, kiedy wieść przychodzi o utracie Smoleńska” Jana Matejki, którego strój nie pasował do wyrazu twarzy – zaniepokojony, poważny i smutny z powodu dramatycznych losów Polski. Wspomnienia dziadka i pytania wnuczki przeplatane były poezją, tańcami narodowymi: Polonez i Krakowiak oraz wspólnym śpiewem pieśni: „Flaga Polska”, ”O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”, „Płonie ognisko”, „Płynie Wisła” wszystkich zgromadzonych. Braliśmy również udział w paradzie wojsk lądowych, wodnych i powietrznych. Uroczystość była nie tylko ważnym wydarzeniem patriotycznym i udaną lekcją historii, ale wspaniałym widowiskiem artystyczno – kulturalnym. Przepiękna dekoracja, wymowna i bogata w treści, oprawa muzyczna oraz wydarzenia na scenie sprawiły, że zarówno mali aktorzy, jak i widownia stali się jedną wielką rodziną, która wspólnie przeżywała upadki i wzloty naszej Ojczyzny. Staliśmy się bogatsi nie tylko o wydarzenie kulturalne, ale WARTOŚCI OJCÓW STAŁY SIĘ NASZYMI WARTOŚCIAMI. Pięknym gestem było podziękowanie, jakie Pani Dyrektor naszej szkoły oraz sołtys wsi Czernina złożyli Pani Burmistrz Irenie Krzyszkiewicz. Miłym akcentem również okazały się upominki przygotowane przez Samorząd Uczniowski dla zgromadzonych gości.
Organizatorzy uroczystości dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do jej przygotowania oraz Filii Bibliotecznej w Czerninie za owocną współpracę. Jak ma się tak pozytywnie zaangażowanych nauczycieli i rodziców oraz zdolnych uczniów poznawanie historii, tańców narodowych, pieśni i poezji patriotycznej… staje się przyjemnością.

Skip to content