„Szkoła do hymnu”

Dnia 10 listopada 2020 r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Szkoła do hymnu”. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, wyżej wspomniana akcja została przeprowadzona w formie zdalnej.

Celem wydarzenia było odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 10 listopada o godzinie 11:11. Podczas trwających w tym czasie zajęć, przy użyciu aplikacji Meet, każda klasa o wyżej wspomnianej godzinie przerwała lekcję i przyjmując postawę „na baczność”, odśpiewała nasz hymn państwowy. Do akcji włączyły się także przedszkolaki, które godnie reprezentowały najmłodsze pokolenie.

Skip to content