„Św. Hubert, Przyroda i Ja” – Hubertowiny 2023/2024

Dnia 20 października 2023 r. uroczyście obchodziliśmy już 18 raz Dzień Patrona Szkoły – św. Huberta. Hubertowiny rozpoczęły się częścią oficjalną, podczas której odśpiewaliśmy hymn szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego serdecznie powitali przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: w imieniu Burmistrza Góry – panią Izabelę Baranowską, Naczelnik Wydziału Oświaty w Górze, ks. Proboszcza Janusza Bobowskiego, przewodniczącą Rady Rodziców – panią Justynę Miszczyńską, Myśliwych z Koła Łowieckiego „Dzik” w Wąsoszu: panią Danielę Sierotę – Sołtruk i pana Macieja Zielichowskiego, Myśliwych z Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie: pana Krzysztofa Bartkowiaka, pana Ireneusza Ziobroniewicza i pana Konrada Kurpisza oraz całą społeczność szkolną uczestniczącą w akademii. Po części oficjalnej przenieśliśmy się w czasie i zostaliśmy zaproszeni na krótką refleksję i wysłuchanie kilku słów o naszym patronie. W akademii brały udział wszystkie grupy przedszkolne oraz klasy I-VIII. Hasłem tegorocznych Hubertowin było „Św. Hubert – Przyroda i Ja” i to w takim też kontekście każda klasa przygotowała zadanie, które wcześniej wylosowała. Została powołana komisja konkursowa składająca się z zaproszonych gości, aby po zakończonych prezentacjach wytypować zwycięzców – 1 grupę przedszkolną, 1 grupę z przedziału klas I-III oraz 1 grupę z przedziału klas IV-VIII, która najlepiej zaprezentowała realizację swojego zadania. Po obradach, a nie były wcale łatwe, ponieważ wszystkie grupy stanęły na wysokości zadania, okazało się, że spośród przedszkolaków zwycięzcami są „Motylki”, które urzekły komisję swoim wykonaniem piosenki pt. „Jesienne zagadki”. W kategorii klas I-III zwyciężyła klasa III swoją recytacją wierszy oraz z klas IV-VIII – klasa VI pokazem mody zwierzęcej. Wszystkie grupy zwycięskie oraz pozostałe klasy otrzymały nagrody za piękne występy. W następnej części programu został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Św. Hubert, Przyroda i Ja”. Przewodnicząca komisji konkursowej p. Andżelika Przewoźna-Kosińska, wręczyła nagrody uczestnikom za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii klas I-III i IV-VIII. Prace konkursowe mogliśmy podziwiać na wystawie, która znajdowała się na szkolnym korytarzu. Bardzo miłym gestem ze strony Rady Rodziców był słodki upominek dla wszystkich grup przedszkolnych oraz klas I-VIII. Pani Dyrektor wręczyła podziękowania na ręce wszystkich przybyłych gości za przybycie i wspólne świętowanie tak ważnego dnia, jakim jest święto Patrona Naszej Szkoły. Po uroczystej akademii czekało nas wiele różnych atrakcji, które przygotowali dla nas przybyli goście. Myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Wąsoszu – pani Daniela Sierota – Sołtruk i pan Konrad Kurpisz Myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie prowadzili edukację ekologiczną poprzez gry i zabawy. Pan Maciej Zielichowski z Koła Łowieckiego „Dzik” w Wąsoszu przybył do nas z pięknym myszołowem towarzyskim „Czuczą”, od którego dzieci nie mogły oderwać wzroku. Największą atrakcją okazały się psy myśliwskie, które przybyły ze swoimi właścicielami panem Krzysztofem Bartkowiakiem i panem Ireneuszem Ziobroniewiczem – Myśliwymi Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie. Był poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz kiermasz domowego ciasta, upieczonego przez naszych cudownych rodziców. Na sam koniec uroczystości pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom i wykonawcom za przygotowanie urozmaiconego programu. Ten dzień pełen wspomnień, radości, zabawy pokazał nam, jak piękny potrafi być wspólnie spędzony czas.
Serdecznie dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród – Myśliwym z Koła Łowieckiego „Dzik” w Wąsoszu, Radzie Rodziców za słodki upominek dla wszystkich uczestników. Rodzicom za pyszne domowe wypieki na kiermasz, z którego zebraliśmy 955,50 zł, a zostaną one przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Skip to content