Realizacja projektu „Skąd się biorą produkty ekologiczne” w grupie Jeżyków

W dniach 08.11.2023 oraz 15-22.02.2023 w grupie Jeżyków realizowaliśmy program edukacyjny Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt.: „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.
08.11.2023 podczas DNIA ZDROWEGO JEDZENIA omówiliśmy zasady zdrowego stylu życia. Dzieci poznały kolejne etapu Piramidy zdrowego żywienia i stylu życia. Tego dnia z przyniesionych produktów dzieci samodzielnie robiły dla sobie zdrowe kanapki.
Przedszkolaki chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Z zainteresowaniem oglądały film edukacyjny i wypatrywały znaczków ekologicznych. Nauczyciel przyniósł na pierwsze zajęcia przykładowe produkty spożywcze z zielonym listkiem. Po czym dzieci samodzielnie na zielonych kartkach wyklejały znaczek Produktu ekologicznego. Poczytaliśmy również wiersze o ekologii.
Codziennie na kolejnych zajęciach dzieci omawiały z nauczycielem poszczególne poziomy Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia. Po jej omówieniu wykonaliśmy pracę plastyczną, każdy tworzył własna piramidę zdrowego żywienia.
Zakończeniem programu były zajęcia otwarte, na która zaproszono rodziców dzieci i wspólnie z nimi dzieci robiły sałatki owocowe.
Dzięki realizacji programu edukacyjnego dzieci dowiedziały się m.in. co oznacza pojęcie produktu ekologicznego i jak go rozpoznać, przypomniały sobie piramidę zdrowego żywienia i stylu życia. Przedszkolaki dowiedziały się również jak ważna jest aktywność fizyczna dla naszego zdrowia.

Skip to content