Wyjazd na kurs metodyczny p. Jolanty Kantorczyk do Oxfordu w Anglii w ramach projektu „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”

W dniach 18-29 listopada 2013 r. nauczycielka języka angielskiego – p. Jolanta Kantorczyk była na dwutygodniowym kursie pt. „Creative Teaching in the Primary Classroom” (Twórcze nauczanie w klasie szkoły podstawowej), w ramach projektu „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich.
Wynikiem zakwalifikowania p. Jolanty Kantorczyk było zaakceptowanie wniosku aplikacyjnego, w którym należało odpowiedzieć na kolejne pytania zadawane przez Narodową Agencję uzasadniające wybór szkolenia i jego przydatność w przyszłości. Do wniosku dołączone zostały załączniki: opinia dyrektora szkoły, oraz dyplom ukończenia studiów potwierdzający znajomość języka obcego. Gdy nadszedł moment wyjazdu, nie było łatwo rozstać się ze szkołą, kolegami, uczniami, pracownią czy pokojem nauczycielskim. Jednak czego nie robi się dla nauki. Nasza praca często wymaga poświęceń :-).
Kurs miał charakter wykładowy oraz warsztatowy. Podczas wykładów i warsztatów poruszano aspekty związane z metodologią prowadzenia zajęć, zachęceniem ucznia do pracy w zespole, czynnym zaangażowaniem ucznia w zajęcia. Wykorzystując filmy wideo oraz prezentacje multimedialne, materiały wizualne, opowiadania, gry edukacyjne pokazano bardzo ciekawe metody nauczania.
Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczycielka wzbogaciła swój warsztat pracy o praktyczne i twórcze techniki nauczania języka obcego z dziećmi, wzbogaciła swój zasób słownictwa, nabrała płynności w mówieni w języku angielskim, wzbogaciła swoją wiedzę o Wielkiej Brytanii, a poprzez wizytę w szkole angielskiej, zaobserwowała jak wygląda szkoła angielska i czym różni się ona od szkoły polskiej.
Wyjazd był również niezwykłym doświadczeniem. Spotkanie nowych ludzi z różnych krajów europejskich, wymiana poglądów, ciągłe używanie języka obcego i myślenie w tym języku, zwiedzenie nowych, ciekawych miejsc niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na rozwój osobisty i zawodowy.
Podczas pobytu w Anglii, p. Jolanta Kantorczyk nawiązała kontakt z nauczycielką uczącą również języka angielskiego w Nigerii. Dzięki tej znajomości będzie możliwa współpraca naszych szkół, co pomoże uczniom w „szlifowaniu” języka angielskiego poprzez wymianę mailową i pozwoli na zawarcie nowych znajomości z uczniami z bardzo odległego afrykańskiego kraju.
Ponadto nauczycielka wzbogaciła pracownię językową o mini-białe tablice, kilka książek językowych oraz o grę, która urozmaici lekcje języka angielskiego.
Po kursie zostały wspomnienia oraz stworzone w jego trakcie nowe horyzonty myślenia i pomysły, które zostaną niebawem zrealizowane w dalszej pracy zawodowej nauczycielki.

Skip to content