Szkoła w Czerninie w Dolnośląskiej Sieci Placówek Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Dolnośląskie Forum Edukacji Ekologicznej, w którym brali udział przedstawiciele:

  • Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego,
  • Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
  • Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
  • Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia,
  • Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

podsumowało V edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”. Wyłoniono Lidera Edukacji Ekologicznej oraz wyróżniono placówki oświatowe, które najefektywniej prowadziły działalność pro środowiskową w ramach Sieci. Ocenie poddano 13 wcześniej wytypowanych do audytu placówek, spośród kilkudziesięciu szkół i przedszkoli, które przesłały arkusze ewaluacyjne. Przy ocenie uwzględniono analizę arkuszy ewaluacyjnych zrealizowanych projektów i monitoring założonych efektów.
Podczas Dolnośląskiej Konferencji Edukacji Ekologicznej, która odbyła się w dniu 24 września 2015 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nasza Szkoła otrzymała podziękowania za czynny udział i dokonania w zakresie edukacji prośrodowiskowej. Podziękowania te odebrała koordynatorka programu pani Anna Salamon.
Czujemy się zaszczyceni, że zauważono nasze działania w tak ogromnej sieci i dalej będziemy efektywnie działać w tym zakresie.

Skip to content