Zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień

Problem uzależnień od nikotyny, narkotyków i dopalaczy był tematem pogadanki, którą na zaproszenie pedagoga J. Spieć i pielęgniarki szkolnej M. Mamet poprowadziła pani B. Płaczek, ekspert do spraw uzależnień, we współpracy z paniami B. Nowakowską i J. Zieleń z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze. Nasi gimnazjaliści mieli szansę zbadania poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, a także przekonania się za sprawą alko i narko-googli, jak czuje się osoba po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków. Okazało się, że proste czynności, takie jak złapanie piłeczki czy podniesienie długopisu z podłogi sprawiły niejednej osobie duży kłopot.

Skip to content