Lekcja otwarta z zakresu zajęć komputerowych

Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie przystąpił do „Pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”. Innowacja jest realizowana w klasach Szkoły Podstawowej na zajęciach komputerowych i w Gimnazjum w na zajęciach z informatyki. Autorem innowacji pedagogicznej jest pan Cezary Kaczor.
9 marca 2017 r. odbyła się lekcja otwarta z zakresu zajęć komputerowych, w której uczestniczyli zaproszeni nauczyciele informatyki oraz edukacji wczesnoszkolnej.
Zajęcia przeprowadziły panie Renata Stępień-Chmiel i Renata Woźny, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu programowania. Pracowali w dwóch grupach wiekowych – klasa II i III. Kodowali online z małpką, która po stracie bananów musi je odzyskać pokonując coraz to trudniejsze zadania. Jest to gra dla dzieci, które potrafią już czytać, gdyż małpka po każdym wykonaniu zadania informuje o innych rozwiązaniach podczas pokonywania trasy. W trakcie zajęć wykorzystane zostały nowo zakupione pomoce dydaktyczne w postaci robotów Bee-Bot, do których wcześniej na zajęciach technicznych dzieci samodzielnie wykonały makietę przedstawiającą miasto. Dzieci programowały Bee-Boty, które poruszały się po macie z ulicami. Zadaniem jednej grupy było dotarcie do wskazanych budynków w celu zdobycia wyrazów potrzebnych do ułożenia hasła na temat programowania. Uczniowie z drugiej grupy mieli za zadanie dotarcie do wybranego miejsca, a następnie rozwiązanie zadania – rozkodowanie rysunku. Tego rodzaju gry rozwijają kreatywne myślenie, uczą współdziałania z innymi. Uczniowie wykonywali obydwa zadania z dużym zaangażowaniem. Nauka programowania okazała się dla nich wspaniałą zabawą.

Skip to content