Święto Edukacji Narodowej w Czerninie

Dnia 13 października miała miejsce uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Na szkolnym korytarzu zgromadziła się cała społeczność – goście, nauczyciele, pracownicy i uczniowie. Na początku głos zabrała pani Dyrektor, dziękując wszystkim pracownikom Szkoły za całoroczne, nieustanne i systematyczne wspieranie podejmowanych działań. Wyrazem wdzięczności były przyznane Nagrody Dyrektora, które otrzymali p. Cezary Kaczor, p. Lidia Kaczor, p. Renata Woźny, p. Joanna Jabłońska-Panek, p. Anna Salamon, p. Agnieszka Gortych, p. Piotr Brojek, p. Dorota Jurewicz, p. Wioletta Kosek, p. Joanna Czerniak, p. Mariola Papmel, p. Melania Bosy, p. Janusz Bosy, p. Teresa Wildeman i p. Marta Szankowska.

Pani Dyrektor gratulując poinformowała także o przyznanych medalach dla: p. Cezarego Kaczora – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, p. Marioli Papmel – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, p. Renaty Woźny – Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała również pani Dyrektor Dorota Adamska.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!
Nie zabrakło także ciepłych słów i słodkich upominków złożonych na ręce Pani Dyrektor ze strony zaproszonych gości: przewodniczącej Rady Rodziców p. Ewy Niewiarowskiej oraz proboszcza ks. Janusza Bobowskiego. Następnie odbył się bogaty w repertuar koncert życzeń w wykonaniu uczniów kl. III a, pod kierunkiem p. Marii Czyżowskiej oraz członków koła twórczego klas IV-VII SP, pod kierunkiem p. Renaty Glińskiej. Zawierał on wiersze odpowiednio dobrane i skierowane do każdego pracownika szkoły, które były przeplatane piosenkami, grą uczniów na flażoletach oraz tańcami. Szkolni artyści rozśpiewali i roztańczyli całą szkołę, tworząc niepowtarzalną atmosferę tego dnia, która później przeniosła się do sal lekcyjnych. Członkowie Samorządu Uczniowskiego w czasie uroczystości wręczyli życzenia słodkie upominki, wykonane pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Joanny Krzyszkiewicz-Stojanowskiej.
To był udany dzień dla całej naszej społeczności.

Skip to content