PROGRAM „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

Uczniowie klasy siódmej szkoły podstawowej, wraz z Panią Lidią Kaczor, wzięli udział w programie pod hasłem: „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”. Program jest częścią kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” i jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza było przeprowadzenie lekcji na temat trzech wybranych wartości oraz przeczytanie opowiadań dotyczących omawianych wartości korzystając z materiałów, które otrzymaliśmy.

Wybraliśmy następujące wartości: szacunek ,uczciwość i odpowiedzialność. Omówiliśmy je na trzech kolejnych lekcjach. Wytłumaczyliśmy sobie, co to są wartości i dlaczego są ważne w życiu. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego zawsze powinniśmy stawiać je na pierwszym miejscu i kierować się nimi. Opowiadania dały nam wszystkim dużo do myślenia, ponieważ nie wolno pomijać innych ludzi, gdyż sami nie wiele możemy zrobić. Drugi człowiek jest bardzo ważny, bo „Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie”. Kolejnym etapem było wykonanie plakatu na temat wybranej jednej wartości. Następnie wykonanie prezentacji filmowej i umieszczenie na dowolnej platformie wideo np. YouTube i przesłanie linku. Na pochwałę zasługują następujący uczniowie z klasy VII – Weronika i Katarzyna oraz Maciej uczeń klasy II gimnazjum.

Skip to content