Erasmus+

Szkoła bierze udział w projekcie realizowanym w ramach programu Unijnego Erasmus+. Zadania projektu realizowane będą w grudniu 2018 r. Uczestniczyć w nim będzie 10 uczniów w wieku 14-16 lat i 2 opiekunów. Projekt dotyczy poznawania różnych form dyskryminacji. Odbędą się warsztaty teatralne oraz filmowe. Językiem roboczym projektu będzie język angielski. W projekcie biorą udział również uczniowie z Francji, Niemiec i Turcji.

Skip to content