Informacja dla osób, które złożyły wniosek w konkursie Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Informujemy, iż w związku z procedurą weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę Góra w ramach konkursu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” oraz zmianą wytycznych w ocenie wniosków przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Góra dokonała niezbędnej weryfikacji dokumentów i w dniu 30.12.2021 r. przedłożyła ostateczny wniosek.
Obecnie Gmina Góra oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu. O wynikach konkursu oraz o dalszych działaniach z nim związanych, będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

 

Skip to content