Innowacja Pedagogiczna „Nasze podróże – małe i duże”

Podczas zajęć z innowacji pedagogicznej, które były przeprowadzane w świetlicy szkolnej w miesiącach od października do lutego w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie młodszej grupy wiekowej poznali pięć państw Unii Europejskiej. Uczniowie przenosząc się w wirtualny świat zwiedzali Niemcy, Polskę, Hiszpanię, Francję i Słowację. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu. W części teoretycznej spotkań uczniowie mieli możliwość przybliżenia niektórych charakterystycznych cech każdego państwa m.in. fauny i flory, życia ludzi, ich zwyczajów, kultury, sposobu odżywiania oraz zabaw dzieci poprzez oglądanie ciekawych filmów. W części praktycznej zajęć uczestnicy mieli za zadanie przygotować wybrane, zaproponowane przez nauczyciela prace wykonywane z zastosowaniem różnych technik plastycznych. W innowacji wykorzystano metody aktywne. Praca miała charakter indywidualny i grupowy.

Skip to content