Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie otrzymał wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 na rok 2022.
Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” – kwota dofinansowania 2 500,00 zł; wkład własny 625,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł.
Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” – kwota dofinansowania 4 000,00 zł; wkład własny 1 000,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł.
Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych.

Skip to content