29 finał akcji „Sprzątanie świata”

W piątek, 16 września 2022 roku, uczniowie naszej szkoły zaopatrzeni w jednorazowe worki i rękawice wzięli udział w 29 finale akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze!”. Zadaniem ich było posprzątanie wyznaczonych miejsc m.in.: terenu szkoły, w tym boiska i placu zabaw oraz pobliskich ulic.
Celem nadrzędnym akcji szkolnej było kształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od sprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów naszej szkoły nazbieraliśmy wiele worków pełnych odpadów.

Skip to content