„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” „Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole realizowało dwa programy, koordynowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Uczestnicy realizowali je zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez koordynatorów powiatowych. Zajęcia edukacyjne zaplanowane były w taki sposób, aby przedszkolaki mogły jak najpełniej skorzystać ze zdobytej wiedzy.
W grupie Motylki realizowano program: „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” W czasie zajęć prezentowano domową produkcję przetworów, pracę młyna i piekarni, propagowano zdrowy styl życia przez zabawy ruchowo-muzyczne, zorganizowano projekcje filmów związanych z tematyką żywności ekologicznej. Przedszkolaki zostały zapoznane z uprawą ekologiczną, ekologicznymi ziołami, jak i miodem i grzybami. Program ten daje dzieciom możliwość, na ich poziomie i w ramach ich możliwości, bycia świadomym konsumentem. Ponadto poszerza i wzbogaca ich wiedzę na temat produktów ekologicznych oraz rolnictwa ekologicznego, kształtuje postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania zdrowotne, uczy umiejętności wyboru zdrowych, wartościowych produktów ekologicznych, propaguje zdrowy styl życia. Dzieci uczą się też ważnych nawyków higieniczno-zdrowotnych.
Program „Czyste powietrze wokół nas” został zrealizowany w grupie Jeżyki i miał charakter profilaktyczny, a przede wszystkim miał na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. W ramach realizacji programu dzieci wybrały się na wycieczkę po okolicy przedszkola. Ich zadaniem była wnikliwa obserwacja i poszukiwanie źródeł dymu. Jeżyki słuchały także opowiadań, oglądały prezentację multimedialną, brały udział w zabawach z wykorzystaniem technik relaksacyjnych, wykonywały pracę plastyczną, a to wszystko po to, by zrozumieć jak wygląda świat czysty i zanieczyszczony. Podczas trwania programu dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i dowiedziały się, w jaki sposób należy zachować się, w obecności osoby palącej papierosa.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i wykonywały powierzone im zadania.

Skip to content