Dary Froebla dla przedszkola

Pod koniec maja, jak i w czerwcu w naszym przedszkolu odbywały się zajęcia dodatkowe w ramach programu grantowego Fundacji mBanku „Rosnę z matematyką”. Do naszych działań włączeni byli rodzice. Głównym celem zajęć było wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych, ale również praca nad rozwojem sensorycznym dzieci, rozwój koncentracji uwagi, rozwój umiejętności wyciągania wniosków z wrażeń, poznawanie wyobrażenia o takich właściwościach przedmiotów otaczającego świata, jak kolor, kształt, rozmiar oraz rozwój umiejętności współpracy. Zarówno przedszkolaki, jaki i ich rodzice byli bardzo zaangażowani we wszystkie zaproponowane im aktywności, czego dowodem jest poniższa galeria zdjęć.

Skip to content