KONKURS „BEZPIECZNY INTERNET”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII ZESPOŁU SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE IM. ŚW HUBERTA W CZERNINIE

 

I. Cele konkursu:

 1. Zaznajomienie uczniów z problematyką bezpieczeństwa w sieci.
 2. Promocja bezpiecznego wykorzystania Internetu.
 3. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci.
 4. Uświadomienie konieczności ochrony swojej prywatności.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów.
 6. Stwarzanie możliwości do pozytywnego współzawodnictwa.

II. Przebieg konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach – klas I-III i IV-VIII.
 2. Forma pracy: grafika stworzona w dowolnym programie służącym do tworzenia grafiki komputerowej Canva, Microsoft Pain, Gimp itp.
 3. Tematyka: praca powinna zawierać treści dotyczące bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu lub prywatności w sieci.
 4. Prace należy wysłać do 9 lutego 2023r. na adres e-mail: joanna.spiec@zsczernina.edu.pl.
 5. Plik powinien być zapisany w formacie JPG, PNG, GIF lub PDF i podpisany imieniem i nazwiskiem autora.
 6. Wszystkie prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich, jeżeli wykorzystano w nich materiały zaczerpnięte z Internetu czy też innych źródeł.
 7. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają jednocześnie zgodę na ich publikację.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez powołaną przez dyrektora szkoły komisję konkursową.
 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 3. Ocenie podlegać będą:
  – zgodność pracy z tematyką konkursu,
  – zawartość merytoryczna i walory edukacyjne,
  – estetyka wykonania.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 16 lutego 2024 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac na stronie internetowej szkoły.

Skip to content