ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja miała również swój oddźwięk w naszej szkole. Wszyscy uczniowie obejrzeli uroczysty apel, poświęcony temu ważnemu wydarzeniu. przygotowany przez panią Jolantę Kantorczyk wraz z klasą piątą. Uczniowie klasy piątej zabrali nas na wycieczkę do muzeum, gdzie znajduje się egzemplarz Konstytucji 3 Maja, a następnie przenieśli nas w czasie, gdzie chłopi, mieszczanie i szlachta domagali się jednakowego traktowania, a król Stanisław August Poniatowski i Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski debatowali nad uchwaleniem nowej Konstytucji. Całej uroczystości towarzyszyły prezentacje multimedialne, gdzie poznaliśmy działaczy dążących do uchwalenia Konstytucji, jak również główne jej postanowienia. Uroczystość ta była dla nas lekcją historii, przypominającą nam o wydarzeniach z roku 1791.

Skip to content