PIERWSZY SEMESTR JUŻ ZA NAMI!

Ostatnie dni stycznia w Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie to okres bardzo pracowity. Wystawianie ocen semestralnych, posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz spotkania z rodzicami. W tym roku po raz kolejny zmieniona została forma „wywiadówek”. Aby zachęcić jak najliczniejsze grono rodziców do odwiedzin w szkole zorganizowane zostało spotkanie edukacyjno-informacyjne pod hasłem „Rodzice – pierwsi i najważniejsi wychowawcy dziecka!” Spotkanie rozpoczęła dyrektor Dorota Adamska dokonując podsumowania wyników w nauce i zachowaniu uczniów i wręczając listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów, którzy uzyskali stypendia za znakomite wyniki w nauce i osiągnęli sukcesy w konkursach. Następnie wszyscy zebrani mogli posłuchać prelekcji pedagoga szkolnego oraz zobaczyć prezentację multimedialną dotyczącą powinności wychowawczych rodziców. Podczas spotkania rodzice uzyskali także informację na temat udziału szkoły w projekcie „Język angielski w zasięgu ręki”. Następnie nauczyciele udzielali indywidualnych informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych swoich podopiecznych. Rada Rodziców zadbała o bufet z kawą i herbatą oraz ciasteczkami, aby to spotkanie miało naprawdę miły przebieg.

Skip to content