SMALL GRANTS 2020

SMALL GRANTS 2020 w ramach ścieżki English Teaching Activities.

Miło nam poinformować, że już po raz trzeci Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie w ramach konkursu grantowego Small Grants 2020 otrzymał dotację w wysokości 10.000 zł na realizację projektu z języka angielskiego dla uczniów klas IV – VIII. Projekt pt. „English with eco-friends is … FUN” – „Angielski z eko-przyjaciółmi to … ZABAWA” został opracowany przez panią Jolantę Kantorczyk (nauczycielkę j. angielskiego) i będzie realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na naukę języka angielskiego w sposób kreatywny i innowacyjny. Zostaną zakupione m. in.: laptop i drukarka do pracowni językowej, nagrody dla uczestników konkursów, gry dydaktyczne, które będą uatrakcyjniały naukę języka, literatura metodyczna wzbogacająca biblioteczkę nauczyciela anglisty.
Opracowany projekt będzie poruszać istotne społecznie zagadnienia oraz szanować i promować takie uniwersalne wartości, jak wzajemny szacunek i równość ludzi bez względu na ich płeć, rasę, religię, pochodzenie etniczne lub narodowe, promować postawy proekologiczne (np. segregację odpadów, oszczędność wody lub energii); docierać nie tylko do aktywnych i chętnych do nauki uczniów, ale też i tych, którzy potrzebują większego wsparcia i motywacji w nauce języka angielskiego.
W ramach realizacji projektu będą odbywać się zajęcia językowe Klubu Miłośników Języka Angielskiego i konkursy plastyczne, językowe i fotograficzne o tematyce ekologicznej na etapie szkolnym i gminnym. Ponadto będzie przygotowana inscenizacja w języku angielskim o naszych symbolach narodowych, zorganizowane zostaną gry i zabawy integrujące uczniów podczas szkolnego nocowania, a także Dzień Języków Obcych.
Cieszymy się, że projekt uzyskał aprobatę. Jesteśmy wdzięczni Fundacji za wsparcie finansowe. Serdecznie dziękujemy.

Skip to content