Po raz kolejny „LOKALNY ANIMATOR SPORTU” w Czerninie

Dla wykorzystania infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na organizację zajęć sportowych w tegorocznej edycji Projektu „Lokalny Animator Sportu” – Orlik w Czerninie otrzymał dofinansowanie ze środków publicznych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Do wykorzystania jest kwota 10.800,00 zł. Projekt rozpoczął swoją realizację 1 marca 2021 r. i będzie trwał do 31 grudnia 2021r. Jego celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej, w tym poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia. Projekt wyrównuje szanse w dostępie do sportu, przeciwdziała przemocy i agresji. Ma charakter ogólnopolski a podmiotem go realizującym jest Operator – Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie. Zajęcia prowadzi dwóch Animatorów z uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi.

Skip to content