Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Drogie Przedszkolaki.
Dnia 1 września 2021r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 w trybie stacjonarnym, czyli w szkole i przedszkolu.
Dostosowując się do przepisów oświatowych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz bezpieczeństwa i higieny a także w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne nauka i pobyt w szkole/przedszkolu uwzględniają zapisy bezpieczeństwa w czasie trwającej pandemii. Szczegółowe funkcjonowanie wraz z obowiązującymi procedurami, z którymi zapozna wychowawca jest zamieszczone na stronie internetowej Zespołu w zakładce: Dla rodziców i uczniów – Dokumenty: dla szkoły podstawowej w zarządzeniu nr 2/2021/2022 z dnia 24 sierpnia 2021r.; dla przedszkola w zarządzeniu nr 3/2021/2022 z dnia 24 sierpnia 2021r. (zachęcam rodziców i uczniów do zapoznania się). W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników nadal obowiązuje dezynfekcja, maseczka, dystans oraz zasady higieny.
Dodatkowym zabezpieczeniem przez COVID-19 są szczepienia, które zgodnie z zapisami w liście Ministra Zdrowia ZPŚ.641.153.2021.JK z dnia 17 sierpnia 2021r. będą organizowane po wakacjach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • od 01.09.2021r. do 05.09.2021r. – wychowawcy przeprowadzają akcje informacyjno – edukacyjne,
  • od 06.09.2021r. do 12.09.2021r. – wychowawcy zbierają zgody od rodziców/opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • od 13.09.2021r. do 19.09.2021r. – szczepienie przeciw COVID-19.

Szczepienia dotyczą dzieci od 12 roku życia. Zaszczepić może się też członek rodziny ucznia. O organizacji szczepień dyrektor poinformuje po ustaleniach z punktem szczepień.

Harmonogram spotkań wychowawców z uczniami w dniu 1 września 2021 r.

Klasa Nr sali lekcyjnej Godziny spotkań Wychowawca
I Sala gimnastyczna 900 – 945 mgr Maria Czyżowska
II 26 815 – 900 mgr Renata Stępień
III 19 815 – 900 mgr Joanna Ryszewska
IV 21 1010 – 1055 mgr Jolanta Kantorczyk
V 22 845 – 930 mgr Piotr Brojek
VI 20 1000 – 1045 mgr Joanna Jabłońska
VII 28 915 – 1000 mgr Edyta Turowska
VIIIa 29 815 – 900 mgr Ewa Miłaszewicz
VIIIb 29 945 – 1030 mgr Joanna Spieć

Do Przedszkola dzieci należy przyprowadzić w godzinach:

  • do oddziału 2,5 – 3 latków i 4 – 5 latków: 8:00 – 8:15 ;
  • do oddziału 5 – 6 latków : 7:45 – 8:00.

Wychowawcy:

  • oddział 2,5 -3 latków: mgr Natalia Borysowska,
  • oddział 4-5 latków: mgr Justyna Szklarska,
  • oddział 5-6 latków: mgr Renata Woźny.

Szczegółowych informacji w zakresie funkcjonowania Przedszkola i Szkoły Podstawowej udzielają wychowawcy.

Organizacja dowozu do szkoły w dniu 1 września 2021 r.:

GÓRA – 06:35
STRUMYK – 06:45
STRUMYK SKLEP – 06:50
LIGOTA – 06:55
LIGOTA – 07:00
ŻARKI – 07:05
SUŁKÓW – 07:10
CZERNINA SZKOŁA – 07:20

CZERNINA SZKOŁA – 11:00
SUŁKÓW – 11:10
ŻARKI – 11:15
LIGOTA – 11:20
LIGOTA – 11:25
STRUMYK SKLEP – 11:30
STRUMYK – 11:35
GÓRA – 11:45

 

Życzę pomyślności w nowym roku szkolnym, bardzo dobrych wyników w nauce, realizacji zaplanowanych celów edukacyjnych.

Powodzenia
dyrektor ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie

Dorota Adamska

Skip to content