Profilaktyka na miarę

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w przygotowanym przez MEiN projekcie Profilaktyka na Miarę. Projekt dotyczy przeprowadzenia pilotażu platformy diagnostycznej, która pozwoli na badanie zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w naszej szkole.
Platforma za pośrednictwem, której odbywać się będą badania zawiera narzędzia adresowane do uczniów klas I-VIII, nauczycieli oraz rodziców. Wyniki przeprowadzonej diagnozy pozwolą nam opracować rzetelną diagnozę i precyzyjny opis czynników chroniących, czynników ryzyka, zachowań problemowych oraz ewaluację podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych.
Udział w badaniach pozwoli nam podnieść jakość działań wychowawczych i profilaktycznych kierowanych do naszych uczniów.
Projekt „Profilaktyka na miarę” realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, zadanie „Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej”.

Skip to content