Matematyka z wykorzystaniem długopisów 3D

Uczniowie klasy VII i VI w ramach programu „Laboratoria Przyszłości na lekcji matematyki wykorzystywali długopis 3D.
Doskonalili zdolności manualne, grafomotoryczne, widzenia przestrzennego oraz ćwiczyli zaburzoną koordynację wzrokowo – ruchową. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali prace tematyczne zaproponowane przez nauczyciela na określonym szablonie, wykonywali siatki brył, konstruowali brył oraz tworzyli figur geometryczne.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, praca z długopisem sprawiała im wielką radość.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. złotych na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Skip to content