KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY, AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

W tym roku szkolnym grupa Motylki realizowała program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych, wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury oraz uczenie ich kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw. Przedszkolaki nauczyły się sposobów troski o środowisko naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii i dowiedziały się dlaczego warto jeść owoce i warzywa.
W klasach I-III natomiast realizowano program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w trzech obszarach: w domu, w szkole i w drodze do szkoły poprzez propagowanie prawidłowych zachowań, jak również przekazywanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Podsumowaniem zajęć był test bezpieczeństwa, który nasi uczniowie bezbłędnie rozwiązali.

Certyfikat potwierdzający udział w XIV-tej edycji programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu „Kubusiowego przyjaciela natury”.
Skip to content