Rosnę z matematyką – program Fundacji mBanku

Czas na podsumowanie programu realizowanego w grupach przedszkolnych od marca tego roku. Nasza koncepcja oparta była na pracy z materiałami, których dostarcza przyroda oraz z darami Froebla, czyli zabawkami, które mają postać wełnianych piłeczek, zestawów drewnianych klocków w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, a także – mozajek, patyczków, pierścieni i punktów. „Dary” służyły dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych, konstrukcyjnych oraz umożliwiały rozwój zdolności artystycznych. Były doskonałym materiałem do nauki matematyki, rozwijającym poczucie estetyki, wprowadzającym w świat barw i kształtów.
Nasz projekt zakładał stworzenie kącików (darów, artystycznego, badawczego, gospodarczego) do aktywności zabawowo-zadaniowej. Dzieci pracowały metodą stacji, co bardzo wpłynęło na ich rozwój. Celem projektu było również zorganizowanie zajęć popołudniowych z udziałem rodziców, podczas których przedszkolaki mogły wykorzystać zdobyte doświadczenia i umiejętności. Rozwój myślenia matematycznego i przestrzennego, rozbudzanie naturalnej ciekawości świata, ćwiczenie koncentracji oraz podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci to tylko niektóre rezultaty naszych działań. Celem programu było także stworzenie sytuacji edukacyjnych do podjęcia prac w kuchni i ogródku przedszkolnym. Dzieci miały rzeczywisty kontakt z przyrodą oraz były zaznajomione z pracami domowymi. Poprzez budowanie systemu wartości – przedszkolaki nauczyły się poszanowania przedmiotów oraz otaczającego świata. Rozwinęły umiejętności społeczne: ciekawość, aktywność, a także samodzielność.

Skip to content