Baśnie o prawach dziecka

11 grudnia 1946 roku, z inicjatywy polskiego delegata ONZ Ludwika Rajchmana, powołany został do życia Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Organizacja ta początkowo miała się zająć pomocą dzieciom w zrujnowanej przez wojnę Europie. Szybko jednak okazało się, że potrzeby są znacznie większe. Dziś w sferze zainteresowań UNICEF-u leży pomoc dzieciom na całym świecie.
Jednym z ważniejszych kierunków pracy UNICEF-u jest propagowanie praw dziecka.
Z tej okazji uczniowie klasy V przygotowali dla całej społeczności szkolnej krótkie inscenizacje, które przybliżyły najważniejsze prawa dziecka, uczniowie klasy I zaśpiewali piosenkę o prawach dziecka, a uczeń klasy II przedstawił wszystkim krótką historię powstania Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Skip to content